حوزه آب

اکسون آب پارس سعی بر حضور مستمر در زمینه صنعت آب و فاضلاب کشوردارد و برای ارتقاء دانش فنی و کیفیت عملیات اجرایی  این صنعت از شرکت های خارجی صاحب نام در این زمینه بهره می برد و در فعالیت های به شرح ذیل در حوزه آب آماده ارائه خدمات می باشد:

طراحی، تامین و اجرای پروژه های شبکه توزیع و خطوط انتقال آب ، شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

طراحی، تامین و اجرای پروژه های تصفیه خانه آب شرب و صنعتی ، تصفیه خانه فاضلاب شهری و صنعتی

طراحی، تامین و اجرای پروژه های سدسازی و کانالهای انتقال آب و شبکه های پایین دست

طراحی، تامین و اجرای پروژه های مخازن آب بتنی و فولادی

طراحی، تامین و اجرای سازه های آبگیر و ایستگاه های پمپاژ

طراحی، تامین و اجرای پروژه های زهکشی زیرزمینی

بازگشت به بالا