حوزه تأمین کالا

گروه بین المللی اکسون با بهره گیری از تخصص های مختلف در صنعت اقدام به جداسازی برخی از فعالیت ها در قالب کنسرسیوم نموده است.

شرکت بازرگانی سام پخش با استراتژی پیشبرد سریعتر تهیه، تأمین و ترخیص کالاهای برون مرزی توانسته است کمک شایانی به کلیه واحدهای گروه

نماید.

بازگشت به بالا