حوزه کنترل کیفیت

این واحد با بهره گیری از مهندسین مجرب در امر اجرا، نصب و راه اندازی توانسته است کلیه جبهه های اجرایی، پروژه های سازمان را تحت کنترل و مونیتورینگ قرار دهد و در مواقع لازم با کمک پرسنل اجرایی کارگاه نقش بسزایی در پیشبرد کیفی و کمی فعالیت های کارگاه دارا باشد.

بازگشت به بالا