نوع فعالیت

اجراي کابل کشی جریان ضعیف طبقهR2 پروژه ایران مال

حجم کار (میلیون ریال)

محل فعالیت

تهران منطقه 22

مدت اجرا

ماه

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

بازگشت به بالا