نوع فعالیت

اجراي کابل کشی جریان ضعیف طبقهR2 پروژه ایران مال

حجم کار (میلیون ریال)

محل فعالیت

تهران منطقه 22

مدت اجرا

ماه

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات