حجم کار (میلیون ریال)

2,200

محل فعالیت

کارخانه زمزم تهران

مدت اجرا

12 ماه

کارفرما

شرکت زمزم تهران

بازگشت به بالا