حجم کار (میلیون ریال)

350

محل فعالیت

اشتهارد

مدت اجرا

5 ماه

کارفرما

شرکت پرشیا سلامت

بازگشت به بالا