حجم کار (میلیون ریال)

10,000

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

18 ماه

کارفرما

دکتر شفیعی و مهندس حسینی

بازگشت به بالا