نوع فعالیت

عمليات اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان مسکونی پارک تراس

حجم کار (میلیون ریال)

15,000

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

10 ماه

کارفرما

مهندس فاطمی

بازگشت به بالا