حجم کار(میلیون ریال)

10,000

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

12 ماه

کارفرما

مهندس حسینی

بازگشت به بالا