نوع فعالیت

عمليات تأمین و اجراي تأسيسات مكانيكي و الکتریکی واقع در طبقه R2 پروژه ایران مال

حجم کار

100,000

محل فعالیت

تهران منطقه 22

مدت اجرا

6 ماه

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

بازگشت به بالا