حجم کار (میلیون ریال)

50,000

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

12 ماه

کارفرما

مهندس تاجیک

بازگشت به بالا